Club Agility les fonts

Informació de l’Agility

L’Agility és un esport que es practica amb binomi de Gos i Guia. Es tracta d’ un esport  federat reconegut pel Consell Català d´Esport aquí a Catalunya, ja que a la resta del estat espanyol hi ha comunitats que no el tenen reconegut com a esport sinó com a una modalitat. 
Consisteix en realitzar un recorregut amb una sèrie d’obstacles a seguir amb un ordre determinat amb el menor temps possible i sense realitzar penalitzacions. Aquest recorregut no s’ha realitzat amb anterioritat i el guia el coneix només poca estona abans de fer-lo.
A la pista ens podrem trobar diversos obstacles:Tots els gossos poden practicar agility indiferentment del seu tamany, ja que els gossos s’agrupen en diferents categories basades en la mida. Les principals categories són la “Mini” (fins a 35cm a la creu), la “Midi” (de 35 a 43m a la creu) i la “Estàndard” (més grans de 43), els gossos d’edat avançada (amb problemes a les articulacions) sovint participen en la categoria Midi o Mini sense importar la mida del gos. Tots fan el mateix recorregut, amb els mateixos obstacles, però es modifica l’alçada dels obstacles de salt per a cada mida. També és habitual trobar la categoria “júnior”, on participen guies de menys de 18 anys.

Qui el pot fer? 
L’agility va enfocat a tota aquella persona que tingui ganes de passar una bona estona amb el seu gos i enfortir la relació amb ell, independentment de la seva edat, des de gent gran a nens petits. També persones que tenen disminucions físiques poden practicar agility.
De la mateixa manera qualsevol gos, independentment del tamany i raça, ja sigui amb pedigree o mestissos.

L’agility és un esport ideal per tot tipus de persona i gossos, però especialment els gossos que tenen poca activitat física i necessiten cremar energia els va perfecte. Alhora que el gos fa esport físic, l’estimulem mentalment i el socialitzem i eduquem, mentre juguem amb ell.

L’agility ens el podem prendre de dues maneres: o bé com un esport competitiu o simplement com un esbarjo per gaudir del joc de l’amo i el gos.
Amb l’agility guanyem afinitat i enfortim la relació amb el nostre gos, cosa que fa que millorem en el seu control i ensenyem a estar més pendents del que li demanem.Con el agility ganamos en afinidad y fortalecemos la relación con nuestro perro, cosa que hace que mejoremos en su control y enseñemos a estar más pendientes de lo que le pedimos.